Strona główna / Wydarzenia » Pierwszy gapowicz skazany
Wydarzenia
2011-08-10 / Pierwszy gapowicz skazany

Pierwszy wyrok w sprawie pasażera jadącego bez ważnego biletu, odmawiającego okazania kontrolerowi dokumentu tożsamości i próbującego oddalić się z miejsca kontroli zapadł w Warszawie. Sąd uznał, że pasażer popełnił wykroczenie i wymierzył karę grzywny w wysokości 300 zł. Wydanie takiego wyroku jest możliwe, zgodnie z obowiązującą od dnia 1 marca br. nowelizacją Prawa przewozowego.


W sentencji wyroku Sąd wyjaśnia: „Obwiniony dnia 5 maja 2011 roku w autobusie linii 116 na odcinku trasy Teatr Komedia – Metro Marymont podczas kontroli dokumentów przewozu osób, na wyraźne żądanie uprawnionego kontrolera, nie przedstawił ważnego dokumentu przewozu jak również nie okazał dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, a ponadto po wyjściu na przystanek „Metro Marymont” przy ul. Słowackiego mimo wyraźnego wezwania nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji”.

Przypominamy, że ustawa w art. 87a i 87b, w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu tożsamości pozwala ująć podróżnego i niezwłocznie przekazać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych. Jeśli pasażer nie zastosuje się do poleceń pracownika kontroli i odmówi zapłacenia należności oraz okazania dokumentu lub nie pozostanie w miejscu wskazanym przez kontrolera, będzie mógł zostać dodatkowo ukarany grzywną w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.

Mimo nowych możliwości jesteśmy przekonani, że postawy i zachowania pasażerów korzystających z komunikacji w Kaliszu, wymuszające korzystanie z nowych uprawnień w ogóle nie będą miały miejsca.