Strona główna / Projekty unijne
Projekty unijne
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
STACJI KONTROLI POJAZDÓW I BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
KALISKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA TRANSPORTOWEGO SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

Opis projektu
Zamówienia publiczne
Kontakt
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/ 
powrót do góry

5.09

4.99

1.27

Symulator Kasownika