Strona główna / Karta elektroniczna
Karta elektroniczna

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które z pewnością przybliżą Państwu posługiwanie się Kartą Elektroniczną.
Dając naszym Pasażerom możliwość korzystania z najnowocześniejszego systemu opłat za przejazdy, jesteśmy przekonani, że Karta Elektroniczna szybko zyska Państwa przychylność, stanie się nieodłącznym elementem życia codziennego, wyznacznikiem nowoczesności w XXI wieku.

WZÓR KARTY ELEKTRONICZNEJ

    

    
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY ELEKTRONICZNEJ W AUTOBUSACH KLACzytnik do rejestracji kart elektronicznych


przycisk INFO
(miejsce przyłożenie karty)

 

oraz poniżej

  

kasownik biletów papierowych
   

Odczyt karty przez najnowsze kasowniki trwa dłużej tj. 3-5 sekund – kartę należy trzymać nieruchomo aż do wyświetlenia zamieszczonego obok komunikatu

przy opłacie z elektronicznej portmonetki

   

lub

 

komunikatu przy rejestracji biletu okresowego opłacie z elektronicznej portmonetki


   

Opłata za osobę towarzyszą

(lub zmiana opłaty normalna/ulgowa) 

- należy wcisnąć jeden z dwóch  przycisków  „+” (PLUS)  w zależności od żądanej opłaty tj. normalnej lub ulgowej.

Gdy pojawi się czerwony znak „X” należy przyłożyć kartę

Sprawdzanie stanu konta karty  następuje za pomocą przycisku z literą „i”

 
 oraz przyłożeniu karty po komunikacie „PRZYŁÓŻ KARTĘ”         
   

Bez względu na rodzaj zapisanego biletu pasażer wykonuje zawsze dwie czynności:

1. Przykłada kartę do czytnika podczas wsiadania do autobusu

2. Przykłada kartę do dowolnego czytnika podczas wysiadania z autobusu

   

Wyświetlenie komunikatu i krótki sygnał dzwiękowy oznacza prawidłowe zarejestrowanie operacji

   
Wyświetlenie czerwonego komunikatu sygnalizuje, że przejazd
nie został zarejestrowany


   

Chcąc opłacić przejazd osoby towarzyszącej, należy wciśnąć jeden z dwóch przycisków i ponownie zbliżając kartę do kasownika

1 - bilet normalny

1/2 - bilet ulgowy

   
Ilość gotówki na karcie można sprawdzić naciskając przycisk INFO CARD a następnie zbliżając kartę do kasownika
      

(KE) Karta Elektroniczna KLA

   • KE może być imienna lub na okaziciela.
   • KE imienna może być zarówno biletem okresowym jak i jednorazowym, natomiast na okaziciela tylko biletem jednorazowym.
   • KE można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Dworcowa 1 po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Do wniosku należy załączyć jedno zdjęcie (zdjęcie można bezpłatnie wykonać w punkcie sprzedaży KLA przy ul. Dworcowa 1).
   • KE imienna jest personifikowana i może być używana wyłącznie przez jej właściciela (posiada nadrukowane zdjęcie i nazwisko).
   • KE na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.
   • Wydana KE imienna może być zarejestrowana jako normalna, ulgowa lub bezpłatna, natomiast KE na okaziciela jedynie jako normalna.
   • Przewidywany okres przydatności KE do użycia wynosi 10 lat.
   • W przypadku zgubienia KE należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Klienta KLA, dzięki czemu karta zostanie zablokowana, a pieniądze będące na karcie zostaną przelane na nową kartę klienta.

Ładowanie KE

   • Ładowania gotówki, która umożliwia opłatę za przejazd, można dokonać w jednym z punktów sprzedaży KLA lub u kierowcy autobusu. Elektroniczny bilet okresowy można wykupić w punktach sprzedaży KLA.
   • Ładowania KE i wykupienia elektronicznego biletu okresowego można dokonać w punktach sprzedaży.
   • Najmniejsza ilość gotówki możliwa do załadowania na KE u kierowcy określona jest w cenniku KLA, aktualnie 5 zł.

Kasowanie KE

   • Niezwłocznie po wejściu do autobusu KE należy zbliżyć do czytnika dowolnego z kasowników elektronicznych umieszczonych w autobusie. Przy wysiadaniu czynność tę należy powtórzyć w celu pobrania opłaty za przejazd w odpowiedniej wysokości. Nie "skasowanie" KE przy wysiadaniu spowoduje pobranie opłaty za przejazd w wysokości najwyższej opłaty na danej linii.
   • Prawidłowe "skasowanie" KE potwierdzone jest sygnałem świetlnym i krótkim sygnałem dźwiękowym.
   • Po "skasowaniu" KE kasownik na wyświetlaczu pokazuje wartość pobranej zaliczkowo gotówki.
   • Z KE zarejestrowanej jako normalna, ulgowa, lub bezpłatna kasownik pobiera automatycznie odpowiednio: opłatę normalną, ulgową lub rejestruje przejazd.
   • Dokonywanie opłaty KE z wykupionym biletem okresowym poza strefą jego ważności spowoduje pobranie gotówki z karty.
   • System sygnalizuje również brak gotówki na karcie. Należy wtedy niezwłocznie załadować KE lub zakupić bilet jednorazowy u kierowcy.
   • Istnieje możliwość sprawdzenia stanu gotówki na KE za pomocą kasownika poprzez wybranie przycisku INFO CARD i przyłożenie KE. Kartę należy przyłożyć w trakcie wydawania przez kasownik sygnału (ok. 4 sek. od naciśnięcia przycisku).
   • Ceny biletów w poszczególnych strefach i rodzaje biletów okresowych pozostają zgodne z obowiązującym cennikiem biletów Kaliskich Linii Autobusowych.

Opłata za przejazd osób podróżujących wraz z właścicielem KE

   • Właściciel KE w ramach posiadanej na KE gotówki może opłacić przejazd osób towarzyszących poprzez wybranie na kasowniku odpowiedniego rodzaju opłaty.
    Na starszych typach kasowników:
    - należy wybrać przycisk „1” – opłata normalna lub ½ - ulgowa i przyłożyć kartę do kasownika.
    Na nowych typach kasowników:
    - jeden z dwóch przycisków „+” (PLUS) w zależności od żądanej opłaty tj. normalnej lub ulgowej. Gdy pojawi się czerwony „X” należy przyłożyć kartę.

   • Osoby podróżujące z właścicielem KE, za które uiścił opłatę, posiadają opłacony przejazd na tym samym odcinku co właściciel KE.

Opłata za przejazd osób sporadycznie korzystających z komunikacji miejskiej nie posiadających KE

   • Pasażer nie posiadający KE ma możliwość zakupu u kierowcy drukowanego biletu jednorazowego, który nie podlega kasowaniu.
   • Bilet jednorazowy jest ważny tylko w autobusie, w którym został wydany. Biletu nie wolno odstępować.

Kontrola ważności KE

Kontrolerzy biletów zostali wyposażeni w specjalne czytniki komputerowe, które pozwalają na sprawdzenie Karty.

 

Informacja
Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania
z Karty Elektronicznej uzyskać można w punktach sprzedaży KLA
oraz pod numerem telefonu: 062 768 00 91.
Wszystkim Pasażerom życzymy przyjemnej podróży
z Kartą Elektroniczną.

Zapisz
powrót do góry

5.09

4.99

1.27

Symulator Kasownika