Strona główna / Wydarzenia » KLA spółką Miasta Kalisza
Wydarzenia
2010-09-15 / KLA spółką Miasta Kalisza

W dniu 10 września br. w Warszawie została podpisana umowa w sprawie odkupienia 18,38% udziałów od angielskiego wspólnika Miasta Kalisza w spółce Kaliskie Linie Autobusowe. Tym samym Miasto Kalisz zostało jedynym właścicielem Spółki. Dzięki temu Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym od dnia 3 grudnia 2009 r. Rozporządzeniem WE Nr 1370/2007 mogą stać się tzw. podmiotem wewnętrznym, czyli odrębną prawnie jednostką podlegającą pełnej kontroli właściwego organu lokalnego.


Daje to Miastu możliwość bezpośredniego zlecenia spółce usług w zakresie transportu publicznego, a samej spółce umożliwia ubieganie się o środki z funduszy europejskich.

Przypominamy, że Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z udziałem Miasta Kalisza i brytyjskiej firmy Southern Vectis plc powołana została 1 czerwca 1994 roku. Spółka powstała w wyniku działań jakie podjął Zarząd Miasta Kalisza zwracając się o pomoc w reorganizacji komunikacji miejskiej do Southampton - brytyjskiego miasta partnerskiego. Eksperci z firmy Southern Vectis plc. opracowali plan przedsiębiorstwa polsko-angielskiego. W dniu 13 maja 1994 roku Zarząd Miasta Kalisza i przedstawiciele firmy Southern Vectis plc podpisali umowę o utworzeniu spółki z o.o. - Kaliskie Linie Autobusowe. Miasto Kalisz objęło 80% udziałów spółki, a 20% strona angielska.