Strona główna / Wydarzenia » Gapowicze w Krajowym Rejestrze Długów
Wydarzenia
2011-05-13 / Gapowicze w Krajowym Rejestrze Długów
W maju br. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. podpisały umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Jest to kolejne działanie Spółki w celu wyeliminowania przejazdów bez dokonania opłaty.

Po utworzeniu własnego Działu Kontroli Przewozów, który zwiększył skuteczność kontroli biletowych i uruchomianiu czynności windykacyjnych, współpraca z KRD jest kolejnym elementem mającym poprawić dochodowość Spółki.
Osoba wpisana do KRD może mieć problemy jako konsument lub przedsiębiorca, nawet przez 10 lat. Wpisanie do rejestru powoduje wiele niedogodności dla dłużnika, począwszy od braku możliwości zaciągania kredytów, zakupów na kredyt, zakupu usług telefonicznych, telewizyjnych, internetowych, wynajmu mieszkania itp. Po wniesieniu zaległej opłaty pasażer będzie wykreślany z KRD w terminie 14 dni.
Dla wyjaśnienia przytaczamy, że dłużnikiem jest m.in. osoba, która korzystała z przejazdów komunikacją publiczną, nie wykupiła odpowiedniego biletu i w konsekwencji tego została nałożona na nią opłata dodatkowa, niezapłacona po wyczerpaniu czynności upominawczych. Sprawa takiego dłużnika przekazywana jest do KRD po wyczerpaniu procedury polegającej na pisemnym powiadomieniu o zamiarze wpisania długu do rejestru, jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od zapłacenia.
Zagrożenie wpisaniem do Krajowego Rejestru Długów powinno wpłynąć na decyzję osób, które mają zamiar podróżować na gapę i skłonić ich do zakupu biletu. Od osób które zostały już złapane, zagrożenie wpisem pozwoli skuteczniej wyegzekwować nałożony mandat.
Informacja o możliwości wpisania do KRD pojawiła się już w formie specjalnych nalepek w autobusach i na wiatach przystankowych.
W ostatnich dniach został także rozpisany przetarg na wyłonienie podmiotu, który zajmie się windykacją należności z tytułu wystawionych i niezapłaconych mandatów.