Strona główna / Wydarzenia » System transportowy w miastach AKO - wypełnij ankietę
Wydarzenia
2015-05-07 / System transportowy w miastach AKO - wypełnij ankietę
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedziba przy ul. Sołtysowickiej 19B, 51-168 Wrocław, przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” obejmującego obszar gmin zlokalizowanych w powiecie kaliskim, ostrowskim i pleszewskim. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO – Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są badania ankietowe w miejscowościach należących do AKO, a także na stacjach kolejowych. Badania prowadzane są od poniedziałku do niedzieli przez najbliższe dwa tygodnie. Każda z osób wykonująca badania na potrzeby projektu posiada stosowny identyfikator.

Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje system transportowy w AKO oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:

http://goo.gl/forms/kqigdYm1ID

Wypełnienie przez Państwa ankiety pozwoli na określenie zachowań oraz potrzeb komunikacyjnych, a następnie podjęcie działań, w tym inwestycyjnych, mających na celu usprawnienie systemu zbiorowego transportu publicznego na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.