Strona główna / Wydarzenia » informacja dla osób objętych programem „Kalisz Rodzina 3+”.
Wydarzenia
2014-08-11 / informacja dla osób objętych programem „Kalisz Rodzina 3+”.
Informujemy, że osoby chcące skorzystać od dn. 01.09.2014r z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów autobusami KLA Sp. z o.o. w ramach Programu „Kalisz Rodzina 3+”, w celu uzyskania karty elektronicznej winni złożyć stosowne wnioski. Wnioski przyjmowane są w Punkcie Obsługi Klienta ul. Podmiejska 2a (dworzec PKS), można je pobrać ze strony www.kla.com.pl. lub wypełnić na miejscu.

W/w formalności należy dokonać dla każdej z uprawnionych osób.
Wraz z wypełnionym wnioskiem okazać należy:
- kartę „Kalisz Rodzina 3 +”
- dokument potwierdzający tożsamość:
  • rodzice i opiekunowie - dowód osobisty lub paszport,
  • dla dzieci uczęszczających do szkoły - legitymacja szkolna,
  • dla dzieci nieuczęszczających do szkoły - odpis skrócony aktu urodzenia.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne (istnieje możliwość wykonania zdjęcia przy składaniu wniosku w Punkcie Obsługi Klienta - nieodpłatnie dla odbiorców kart elektronicznych).
 
Karta elektroniczna wydawana będzie bezpłatnie w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można uzyskać zgłaszając się w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych oraz telefonicznie pod numerem (62) 768 00 91, 92.