Strona główna / Wydarzenia » Nowe uprawnienia kontrolerów
Wydarzenia
2011-02-21 / Nowe uprawnienia kontrolerów
Informujemy, że z dniem 1 marca br. wchodzi w życie nowelizacja Prawa przewozowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.), która przyznaje nowe, dodatkowe uprawnienia osobom przeprowadzającym kontrolę dokumentów przewozu w autobusach publicznej komunikacji zbiorowej.

Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, który w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu tożsamości pozwala ująć podróżnego i niezwłocznie przekazać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych. Należy przez to rozumieć, że pasażerowi, który nielegalnie korzysta z usług przewoźnika, kontrolerzy będą mogli uniemożliwić opuszczenie autobusu do czasu, aż na miejscu zjawi się patrol Policji lub dowieźć go do zajezdni czy na przystanek gdzie oczekuje Policja.
Przepis dodatkowo zobowiązuje pasażera do pozostania w miejscu wskazanym przez kontrolera. Nowy zapis w ustawie jest bardzo ważny z prawnego punktu widzenia. Ponieważ sytuacja taka nie była dotąd uregulowana, niektórzy pasażerowie uważali, że zatrzymanie gapowicza jest bezprawnym ograniczeniem jego wolności. Nowe przepisy jasno regulują te kwestie.
Nowością jest także, że jeśli pasażer nie zastosuje się do poleceń pracownika kontroli i odmówi zapłacenia należności i okazania dokumentu lub nie pozostanie w miejscu wskazanym przez kontrolera, będzie mógł zostać dodatkowo ukarany grzywną.
Mimo nowych możliwości jesteśmy przekonani, że postawy pasażerów wymuszające korzystanie z nowych uprawnień nie będą miały miejsca lub będą incydentalne. Dotychczasowe doświadczenia przekonują nas o dalszej dobrej współpracy pasażerów z pracownikami kontroli.