Strona główna / Wydarzenia » Nowa zajezdnia KLA
Wydarzenia
2014-02-11 / Nowa zajezdnia KLA
W dniu 7 lutego br. nastąpiła przygotowywana od kilku miesięcy zmiana lokalizacji zajezdni autobusowej KLA. Na terenie nowej siedziby przy ul. Wrocławskiej 30-38 oddano do użytku nowe zaplecze techniczne do obsługi i naprawy autobusów, uruchomiona została nowa myjnia autobusowa, stacja paliw i dyspozytornia. Autobusy parkują na specjalnie przygotowanym, objętym monitoringiem, utwardzonym placu postojowym. Zaplecze techniczne przygotowane zostało do obsługi 64 jednostek taboru KLA i 69 jednostek PKS przewożących łącznie ok. 11 mln pasażerów rocznie. Nowa infrastruktura i zmiana siedziby Spółki jest efektem strategii konsolidacji i rozwoju miejskich spółek publicznego transportu zbiorowego.

Tym samym zakończył się trwający od października 1956 roku okres działalności zajezdni miejskich autobusów przy ul. Majkowskiej 26. Do roku 1956 naprawy prowadzone były w garażach zlokalizowanych przy ul. Majkowskiej 13, a autobusy dzieliły plac z targowiskiem miejskim. Wzrost liczby jednostek taboru do 21 szt. oraz liczby przewożonych pasażerów do ponad 4,3 mln spowodował, że władze miejskie przydzieliły na nową zajezdnię tereny i pomieszczenia po byłej rzeźni sanitarnej, które poddano gruntownemu remontowi. W roku 1957 wybudowano stację paliw i utwardzono plac nawierzchnią trylinkową, w kolejnych latach zajezdnia była modernizowana i rozbudowywana.

            Z dniem 8 lutego 2014 roku, czyli po prawie 58 latach zakończyła się działalność zajezdni i zaplecza komunikacji miejskiej przy ul. Majkowskiej 26.

1957 2013
               1957 r.                                                                                             2013 r.
1957 2013
              1957 r.                                                                                           2013 r.
1957 2013
              1957 r.                                                                                           2013 r.
1957 2013
              1957 r.                                                                                           2013 r.
2014 2014
              2014 r.                                                                                           2014 r.
2014 2014
              2014 r.                                                                                           2014 r.