Strona główna / Wydarzenia » Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Wydarzenia
2014-01-08 / Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Ogłoszenie dotyczy rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływań na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.(z perspektywą do 2030r.)


Plik ogłoszenia do poprania - format PDF