Strona główna / Wydarzenia » Debata ''KLA a kaliska młodzież''
Wydarzenia
2010-12-30 / Debata ''KLA a kaliska młodzież''
W dniu 29 grudnia br. w kaliskim ratuszu zebrała się Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza. Członkowie rady wybierani są w kaliskich szkołach ponadgimnazjalnych, a jej kadencja trwa dwa lata.

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrani radni zostali zaprzysiężeni, a po podsumowaniu poprzedniej kadencji rozpoczęto debatę na temat działalności Kaliskich Linii Autobusowych.

W dyskusji udział wzięli także zaproszeni goście: Prezydenta Miasta Kalisza, Radni Rady Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, a ze strony KLA - Filip Żelazny Dyrektor Administacyjny i Roman Machowiak Dyrektor Operacyjny.

Podstawą do dyskusji było podsumowanie dwuletniego projektu i wyniki ankiety, jaką na temat usług komunikacyjnych w Kaliszu przeprowadzono w szkołach jeszcze w 2009 roku. Przedstawiciele KLA ustosunkowali się do wniosków z badań uznając je w dużej mierze za uzasadnione. Podali także przykłady konkretnych działań zainspirowanych opiniami uczniów biorących udział w badaniu. Z uwagą wysłuchano uwag i wniosków młodzieży, która jako jedna z grup najczęściej korzystająca z komunikacji miejskiej trafnie potrafi ocenić jej funkcjonowanie.

Wyrażamy przekonanie, że członkowie rady nie po raz ostatni zajęli się problemami związanymi z transportem publicznym, gdyż wszelkie wnioski i oceny pozwalają lepiej ocenić jakość oferowanej przez Spółkę usługi, a tym samym podjąć działania, które poprawią jakość i atrakcyjność komunikacji miejskiej w Kaliszu.