Strona główna / Wydarzenia » KPT Nowe warsztaty Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
Wydarzenia
2012-11-07 / KPT Nowe warsztaty Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
W dniu 6 listopada 2012r. w siedzibie miejskiej Spółki Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego została podpisana umowa o realizację inwestycji pod nazwą „budowa warsztatów mechaniki pojazdowej, z częścią magazynową i pomieszczeniami socjalnymi”.


Podpisanie umowy odbyło się w obecności Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej Piotra Sukienniczaka.
Inwestor, Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o. reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Jerzego Walczyńskiego i Wiceprezesa Ryszarda Latańskiego, Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlanego PROFBUD Spółka z o.o. w Poznaniu reprezentowane było przez Prezesa Huberta Wrońskiego.
W postępowaniu przetargowym na realizację zadania uczestniczyło osiem firm budowlanych. Komisja Przetargowa oceniła złożone oferty pod kątem ceny, posiadanego doświadczenia w obszarze realizacji inwestycji o podobnym charakterze oraz innych czynników określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD Spółka z o.o. z Poznania, które rozpocznie w najbliższych dniach roboty budowlane. Wartość przedmiotowego etapu inwestycji to 4.242.270zł brutto.
Podpisanie umowy, stanowi kolejny istotny etap realizacji strategii konsolidacji i rozwoju miejskich spółek publicznego transportu zbiorowego. Nowo powstający budynek warsztatowy KPT będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia i będzie tam realizowane całe spektrum usług technicznych na rzecz taboru autobusowego KLA i PKS w Kaliszu.
  

Podpisanie umowy z wykonawcą