Strona główna / Wydarzenia » Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w KLA
Wydarzenia
2012-10-09 / Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w KLA
Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony z dniem 31 grudnia 2012 roku.


Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, uwzględniającą wszystkie koszty,
  • informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
  • potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości,
  • informację o doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta,
  • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych, w ciągu ostatnich trzech lat,
  • harmonogram, obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 17 października 2012 roku, godz. 13.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania KLA
Sp. z o.o. za 2012 rok." do siedziby Spółki: Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe
Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert.