Strona główna / Wydarzenia » Zapytanie ofertowe KLA
Wydarzenia
2012-09-27 / Zapytanie ofertowe KLA
Zarząd Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. uprzejmie prosi o przedstawienie oferty sfinansowania zakupu dwóch fabrycznie nowych autobusów marki IVECO/KAPENA.

Wysokość kwoty sfinansowania 1.141.932 PLN

Cena netto jednego autobusu wynosi 464.200 PLN wraz z podatkiem VAT w kwocie 106.766 PLN, co razem stanowi kwotę brutto 570.966 PLN.

Termin dostarczenia autobusów przez Dostawcę do 15 grudnia 2012r.

Okres kredytowania to 3, 4 i 5 lat.

Spłaty rat kredytu dokonywane będą w ratach kwartalnych poczynając od stycznia 2013 roku wraz z odsetkami malejącymi, liczonymi od kwoty zadłużenia.

Część zobowiązania w wysokości zwróconego podatku VAT od zakupionych autobusów z Urzędu Skarbowego zostanie spłacona jednorazowo / do 30.03.2013r./.

Prosimy o przedstawienie oferty zarówno w kredycie inwestycyjnym jak i w formie leasingu w terminie do dnia 31.10.2012r.

Zabezpieczenie zobowiązania to nowe autobusy będące przedmiotem inwestycji.

Kaliskie Linie Autobusowe są Spółka z o.o. ze stuprocentowym udziałem Miasta Kalisza. Podstawową działalnością Spółki są usługi przewozu osób, a w szczególności usługi przewozów regularnych z obszaru komunikacji miejskiej, które są świadczone na terenie miasta Kalisza oraz powiatów : kaliskiego, pleszewskiego, ostrowskiego.

 

W związku z realizacją zapisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym Spółka ma zawartą z Miastem Kalisz umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres 10 lat, tj. do 8 listopada 2020 r.
Na terenie miasta Kalisza, KLA nie ma znaczącej konkurencji.

Zapraszamy do złożenia oferty dla naszej Spółki.

 

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Jerzy Walczyński